Aura of Puppets ry käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Emme ole teatteri tai lipunmyyntitaho. Asiakasrekisterimme koostuu uutiskirjeen tilaajista.

Tietoa evästeistä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme sivustomme toimivuuden. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt.

Kävijäseuranta
Aura of Puppetsin ylläpitämillä verkkosivustoilla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies). Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Aura of Puppets käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Aura of Puppetsin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018, päivitetty 16.1.2024.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena ovat muun muassa yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen, tietosuojan globaalin ulottuvuuden huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen.

Nukketeatteriverkosto Aura of Puppetsin toimintaan kuuluu myös tiedotustoiminta, jonka johdosta hallinnoimme näihin liittyviä henkilörekistereitä. Sitoudumme keräämään vain sellaista tietoa jota tarvitsemme, säilyttämään sitä vain tarpeellisen ajan sekä ilmoittamaan viipymättä rekistereihimme kohdistuvan tietoturvaloukkauksen.

1. Rekisterinpitäjä
Nukketeatteritaiteilijaverkosto Aura of Puppets ry. Y-tunnus 2316850-0 Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku info@auraofpuppets.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Aura of Puppets / Timo Väntsi, toiminnanjohtaja timo@auraofpuppets.com

3. Rekisterin nimi
Yhdistyksen markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä sidosryhmätiedotus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Uutiskirjeen tilaajarekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollinen asema ja yritys, sähköpostiosoite, asuinmaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. web-lomakkeilla lä- hetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, julkisista lähteistä, sekä muista ti- lanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja hallinnoidaan suomalaisessa Gruppo-palvelussa, jonka palvelin sijaitsee EU:n alueella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja hallinnon edustajien toimesta, joiden työnkuvaan ja valtuuksiin se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää osoitteeseen timo@auraofpuppets.com, niin toimitamme selvityksen sinuun liittyvistä tiedoista rekistereissämme kuukauden sisällä pyyntöpäivästä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Aura of Puppets kerää vain rekisterin kannalta välttämätöntä tietoa rekisteröidyiltä. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus omaan tietoon ja siihen kuka tietoa on käsitellyt, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tulla unohdetuksi, ellei tietojen säilyttämiseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto omiin tietoihin kohdistuneesta tietomurrosta. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys omista tiedoistaan kuukauden sisällä pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsotaan henkilötietoja käsitellyn virheellisesti.