You are currently viewing Tytti Marttila

Tytti Marttila

Ohjaaja, esiintyjä, nukenrakentaja, varjoteatteri, tanssi, visuaalinen suunnittelija

Tytti Marttila on nukketeatterin ammattilainen, jolla on monipuolinen vuosikymmenen työkokemus visuaalisesta teatterista. Hän valmistui Turun Taideakatemian nukketeatterilinjalta 2007. Vahva tanssitausta näkyy Marttilan työskentelyssä liikkeen ja tilankäytön ymmärryksenä. Opetustyössä ja esityksissä Marttila huomasi erityisesti varjoteatterin uudenlaiseksi ja mielenkiintoa  herättäväksi menetelmäksi, hän syventyi varjoteatteriin Italiassa teatro Gioco Vitan opissa 2016 ja oli samana syksynä mukana perustamassa Suomen varjoteatteriyhdistystä.

Ensisijaisesti Marttila on esiintyjä, mutta myös innovatiivinen nukenrakentaja ja visualisti. Hän on työskenneellyt tutorina Sibelius-Akatemialle, opettajana Centria AMK:ssa sekä Tampereen kansanopistolla, ja ohjannut runsaasti työpajoja, hän on järjestelmällisesti kehittänyt metodejaan nuketeatterin eri alojen opettamisessa.

Luonto on aina ollut suurin inspiraation lähde ja tärkein aihe. Hänelle avomerellä tai erämaassa syntyvä kokemus ihmisen pienuudesta, itseä suuremman äärelle pysähtymisestä, on tärkeä. Nukketeatterissa Marttila haluaa tutkia erilaisin tavoin pienen olennon ja valtavan, vanhan ja yllättävän universumin suhdetta.