You are currently viewing Visioiden törmäyttäminen luo mahdollisuuden valtakunnalliseen ja kansainväliseen edelläkävijyyteen

Visioiden törmäyttäminen luo mahdollisuuden valtakunnalliseen ja kansainväliseen edelläkävijyyteen

  • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Kuluvan viikon uutisointi (TS 8.9./10.9.) Rettigin vanhan tupakkatehtaan mahdollisesta siirtymisestä Pro Manillasäätiön omistukseen ja sitä kautta taiteen ja luovien alojen toimijoiden saataville ilahduttaa turkulaista taidekenttää. Pro Manillasäätiön pitkä historia ja tausta tehdastilojen kehittämisestä taide- ja kulttuuritoimintaa varten luo edellytykset kestävien tulevaisuuden rakenteiden kehittymiseen.

Samanaikaisesti eri tahoilta esille tullut tahtotila saada eri taiteenalat saman katon alle osoittaa hankkeen tarpeen ja merkityksen koko kaupungille. Hanke mahdollistaa kaupunkikeskustan elävöittämisen ja vanhan kaupungin sekä jokivarren alueen kulttuurihistoriallisen perinnön vaalimisen. Visioiden törmäyttäminen luo mahdollisuuden luoda Turkuun jotain aidosti ainutlaatuista ja uutta. 

Säätiön, kolmannen sektorin taidetoimijoiden sekä kaupungin yhteistyö mahdollistaa resurssiviisaan ja kestävän pohjan toimijoiden perustehtävän toteuttamiseen. Turun kaupungin on aika olla mukana luomassa kulttuurin ja taiteen valtakunnallista ja kansainvälistä edelläkävijyyttä.

Taidekahvit-verkosto

Taidekahvit on kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijoiden verkosto Turussa. Se koostuu Turun kaupungin kulttuurilautakunnan sopimuskumppaneista ja toiminta-avustusta saavista toimijoista. Verkosto tuo taidetta näkyväksi ja nostaa paikallisten kulttuurialan ammattilaisten aseman yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kaksikielisen verkoston tavoitteena on lisätä Turun ainutlaatuisen taidekentän elinvoimaa.