You are currently viewing Teatterit parantavat yhdenvertaisuutta yhteistuumin

Teatterit parantavat yhdenvertaisuutta yhteistuumin

  • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Tiedote 10.2.2022
Turkuun on perustettu paikallisten ammattiteattereiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Työryhmän päätavoitteena on parantaa saavutettavuutta niin, että kaikki kokevat olevansa tervetulleita teattereihin sekä tekijänä että kokijana. 

“Lähtökohtaisestihan teattereissa halutaan antaa tilaa kaikille, mutta näkyykö se vieläkään käytännön työssä ja yleisölle näyttämöillä? Hyvät aatteet eivät riitä, tarvitaan lisää tietoa ja tekoja”, sanoo Maria Peltoniemi, joka työskentelee Turun Kaupunginteatterin yleisötyökoordinaattorina. Hän toimi myös uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän koollekutsujana. Ajatus työryhmästä syntyi kaupunginteatterin henkilökunnan keskuudessa ja se otettiin innolla vastaan turkulaisella teatterikentällä.  

Työryhmä pyrkii parantamaan ammattiteatterien fyysistä ja henkistä saavutettavuutta. Se kehittää yhdessä teattereihin sopivia toimintamalleja, toteuttaa koulutuksia ja lisää teatterien toimintaan konkreettisia keinoja tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Kaiken toiminnan ytimessä on kokemusasiantuntijoiden kuuleminen ja yhteistyö eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. 

Mukana on edustajia turkulaisista ammattiteattereista, joilla on oma esitystila. Tällä hetkellä mukana ovat Turun Kaupunginteatteri, Aurinkobaletti, Åbo Svenska Teater, TEHDAS Teatteri, Linnateatteri, Tanssiteatteri ERI, Barker-teatteri, Aura of Puppets ja Teatteri Mundo. Mukaan ovat tervetulleita muutkin ammattilaisryhmät, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan oman näyttämönsä saavutettavuutta. 

Barker-teatterilla moni linjaus on selkeä, muttei välttämättä täysin aukikirjoitettu. Muutamme uusiin tiloihin ja tämä on meille hyvä hetki tarkastella ja päivittää toimintatapojamme. Yhteistyössä on arvokasta perspektiivin laajeneminen ja erilaisten, eri tiloihin sopivien konkreettisten keinojen jakaminen ja etsiminen yhdessä., kertoo Riikka Kosola Barker-teatterilta.  

Työryhmän toiminta konkretisoituu kevään 2022 aikana koulutuksilla, joiden teemoina ovat saavutettavuus, antirasismi sekä ohjelmistojen ja esitysten representaatio ja tarinoiden monimuotoisuus. Maksulliset koulutukset on suunnattu teattereiden henkilökunnalle ja niiden tavoitteena on kehittää kenttää sisältä päin ja tarjota työkaluja käytännön työhön. Koulutukset, jotka palvelevat koko Turun alueen monimuotoista taidekenttää, avataan mahdollisuuksien mukaan myös laajemmin Turun kaupungin taide- ja kulttuuritoimijoille.

Lisätietoja 

Maria Peltoniemi , yleisötyö- ja palvelukoordinaattori 
Turun Kaupunginteatteri 
maria.peltoniemi@tkteatteri.fi

Niina Renström, försäljnings- och marknadsföringschef
Åbo Svenska Teater
niina.renstrom@abosvenskateater.fi