You are currently viewing Taiteilijaverkostosta voimaa kriisin keskellä

Taiteilijaverkostosta voimaa kriisin keskellä

  • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Aura of Puppetsin yhtenä keskeisistä lähtöajatuksista ja toimintaperiaatteista on toimia joukkovoimana, yhdessä vahvempana yhteisrintamana. Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin menetetyt työtilaisuudet, siirretyt esityskaudet ja epävakaa maailmantilanne osuvat erityisen kipeästi juuri vapaan kentän freelance-tekijöihin.

Käynnissä oleva pandemiatilanne vaikuttaa vapaalla kentällä toimiviin jäsentaiteilijoihimme monella tapaa. Ensi-iltoja ja esityskausia on siirretty sekä lukuisia esitysvierailuja ja -kiertueita on peruttu. Tulevaisuus tuntuu ja näyttää epävarmalta, ja yhteiskunnan poikkeustilanne sekä poikkeustoimet tulevat väistämättä vaikuttamaan arkeemme ja toimintaamme vielä pitkään tilanteen jälkeenkin.

Toisaalta on huomattavaa, että vaikka ulospäin suuntautuva esitystoiminta – ja sen mukana usein myös toimeentulo – on tauolla, taiteilijan työmäärä ei silti vähene. Yleisöille näkymätön työ jatkuu taiteilijoiden omissa työhuoneissa ja kodeissa, vaikka varmuutta toimeentulon tulevaisuudesta ei ole. Lisäksi tavanomaisen työmäärän päälle kertaantuu poikkeustilasta aiheutuvien muutosten tuottama ylimääräinen tuotantotyö, joka useimmiten on taiteilijalle jo muutenkin palkatonta työaikaa. Kuormitusta aiheuttaa itse tilanteen lisäksi myös uusien työtapojen haltuunotto. 

Taiteilijan työn luonne tulee esille myös Taiteen edistämiskeskuksen ja Cuporen julkaisemassa barometrissä, jossa korostuu toimeentulon epävarmuus, työn määrän ja toimeentulon välinen epäsuhta – ja tämä kaikki jo ennen koronaepidemian aiheuttamia poikkeusolosuhteita. ”Palkatonta työtä ilmenee kaikilla taiteenaloilla. Ilmaistyö osoittautui resurssi- ja tottumiskysymykseksi. Rahaa on taiteen eri toimialoilla niukasti. Taiteilijat sekä taiteen yleisö ja ostajat ovatkin tottuneet siihen, että usein osa työstä tehdään palkatta. Taiteilijan työtä ei aina pidetä yhtä arvokkaana kuin muuta työtä, mistä osoituksena pidettiin muun muassa sitä, että mahdolliset palkkiot maksetaan taiteilijoille viimeisenä.” (Taike & Cupore: Taiteen ja kulttuurin barometri 2019.)  Ilmiselvää on, että tilanne tulee muuttumaan vielä radikaalisti haastavammaksi yhteiskunnallisen ja ekonomisen kriisin edetessä.

Työ jatkuu kriisistä huolimatta – taidetta tarvitaan erityisesti poikkeusoloissa

Verkosto pyrkii kriisin keskelläkin toimimaan taiteilijoiden ja taiteen puolustajina. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme taiteilijuutta ja tekijyyttä kunnioittavaan suuntaan. Omassa toiminnassamme riski on aina organisaatiolla, ei yksittäisellä taiteilijalla. Emme työllistä taiteilijoitamme lippuriskillä, emmekä edellytä taiteilijajäseniltämme palkatonta työskentelyä. Nyt peruuntuneiden omien tapahtumiemme osalta teemme kaikkemme turvataksemme taiteilijoiden palkkiot ja ohjaamme nämä varat taiteelliseen toimintaan.

Kannatettava, suoraan tekijöitä tukeva keino on myös Teatterikeskuksen somessakin kiertänyt aloite siitä, ettei peruuntuneista esityksistä välttämättä kannata vaatia lippurahoja takaisin, mikäli tämä on lipun ostajalle taloudellisesti mahdollista. Tämä on erityisen tärkeää vapaan kentän taloille ja ryhmille, joiden lipputulot muodostavat usein huomattavan osan esiintyjän palkkiosta ja joissa tekemisen taloudellinen riski on taiteilijalla itsellään.

Tue taiteilijoita suoraan

Taiteilijoitamme voi tässä tilanteessa tukea esimerkiksi verkkokauppamme kautta. Olemme väliaikaisesti nostaneet kangaskassiemme hintaa ja julkaisseet verkkokaupassamme erilaisia tuki- ja tuotepaketteja. Aura of Puppetsin oheistuotteiden myynti käytetään poikkeustilanteen ulkopuolellakin verkoston toimintaan ja taiteilijoiden tukemiseen, mutta nyt kaikki verkkokauppamme myynti ohjataan lyhentämättömänä suoraan taiteilijoidemme taiteelliseen työskentelyyn. Halutessaan ja oman tilanteen mukaan Puppeteerin tukipaketeista voi valita haluamansa kokonaisuuden maailman upeimman taidemuodon ja sen taiteilijoiden tukemiseksi.

Kannattaa myös pysyä kuulolla lähitulevaisuuden suunnitelmistamme! Vaikka esimerkiksi Oh My Puppets! -festivaali jouduttiin perumaan, puppeteerien päät raksuttavat jo kovasti vaihtoehtoisten tapahtumatodellisuuksien mahdollistamiseksi. Somessa toteutettavan Oh NO Puppets! -festivaalin ohjelmisto julkaistaan 7.4.2020. 

Pysykää terveinä, peskää käsiä ja totelkaa hallitusta – niin mekin teemme!

Lisätiedot Oh NO Puppets! -somefestivaalista 16.-18.4.2020 Oh My Puppets!-sivulla

Lisätiedot Aura of Puppetsin verkkokaupasta

Linkkejä, vinkkejä ja hakuja kaikkien alojen taiteilijoille erityisesti korona-kriisin aikaan:

Taiken ja säätiöiden Korona-apuraha tuloja menettäneille (15.4.)

Kulttuuri-instituuttien Together alone -ohjelmahaku (20.4. ja 4.5.)

Helsingin kaupungin pika-avustukset digitaaliseen toimintaan (jatkuva haku)

TOP-säätiön erityinen apurahahaku Turun seudulla työskenteleville taiteilijoille (30.4.)

Lähteet:

Taiteen edistämiskeskuksen ja Cuporen barometri: Palkatonta työtä, väliinputoamisia ja vahvaa merkityksen tunnetta – taiteilijoiden työmarkkina-aseman korjaamiseksi on keinoja (Taiteen edistämiskeskus, 30.3.2020)

Suomalaisten teatterien ja tanssi- ja sirkusryhmien lipputuottojen menetykset arviolta 18,6 miljoonaa euroa – ”Jokainen voi osaltaan auttaa teatterikenttää selviämään”

Kuva: Iida Vanttaja, teoksesta Kohtauspaikkoja kadonneille (Kansallisteatteri 2016), Kuva Saara Mansikkamäki